Luentosarja: Synnit

Luentosarja: Synnit

Postby haider » Sun Feb 05, 2006 12:00 pm

Luentosarjan aihe: Synnit
Luennoitsija: Haider Al-Hello
Paikka: Fatemeh Zahra Islamilainen Kulttuurikeskus, Helsinki

---

Mikä synti on islamissa

- Islamissa synti tarkoittaa säännön rikkomista.

- Jokainen teko, joka poikkeaa Allahin säännöistä, luokitellaan islamissa synniksi.

- Vaikka synti olisi pieni, islamin näkökulmasta se on suuri.
  + Koska syntiä tehdessä Allahin sääntöjä rikotaan.

  + Profeetta Muhammed (SAAAS) sanoi: Älä mieti synnin suuruutta, vaan mieti enemmän, kenen sääntöä olet rikkonut.

  + Tarkoittaen Allahin sääntö.

  + Koraanissa, Profeetta Muhammedin (SAAAS) Haditheissa sekä Ahlulbeitin (AS) haditheissa on tullut selvästi ilmi, mikä synti on, sekä synnin eri luokat.

  + Tässä luennossa käyn läpi mitkä nämä määritelmät ovat.
Syyllisyys

- Syyllisyydellä tarkoitetaan tekemistä Allahin sääntöjä vastaan.

- Syyllisyyttä seuraa rangaistus, joko
  + Maan päällä tai

  + Tuomiopäivänä.
- Tämä sana tarkoittaa Arabiaksi Thenb ja se mainitaan Koraanissa 35 kertaa.

Synti

- Synnillä tarkoitetaan kapinointia jumalallisia sääntöjä vastaan, sekä loittonemista Allahin säännön polulta.

- Ihminen ylittää Allahin palvelijan roolin, ja näkee itsensä Allahin vertaisena.

- Tämä sana on mainittu Koraanissa 33 kertaa. Ma’sia.

Ithem

- Sana Ithem tarkoittaa laiskuutta, voimattomuutta, hyveestä riistämistä.

- Ithem on tapahtunut, koska ihminen
  + Laiska

  + Riistetty hyveestä

  + Hän ei saa luulla olevansa näinollen viisas.

- Tämä sana on mainittu Koraanissa 48 kertaa.


Pahe

- Paheella tarkoitetaan huonoa ja epämoraalista tekoa.

- Lopuksi johtaa huolestuneisuuteen ja alistumiseen.

- Sanan vasta kohta on Hyve, joka johtaa vakaaseen mielentilaan ja ylpeyteen.

- Sana on mainittu 165 kertaa.

Rikollisuus

- Arabian kielen sana tarkoittaa JURUM.

- Sana tarkoittaa hedelmän tippumista puusta.

- Sillä myös tarkoitetaan, että ihminen on tullut moraalittomaksi.

- Rikoksen teko vie ihmisen kauemmaksi totuudesta, ilosta ja täydellisyydestä.

- Sana on mainittu 61 kertaa.

Haram, Kielletty

- Sana merkitsee kieltämistä ja rajoittamista. (Haram)

- Samalla sanalla tarkoitetaan kuukautta, jolloin ei saa sotia (Muharram)

- Hajjilla (eli pyhiinvaelluksella) on pukeutuminen (Ihram)

- Moskeija, johon epäuskovaiset eivät saa tulla (MEKKA, Masjid Al-Haram)

- 75 kertaa Koraanissa.

Virhe

- Sanalla tarkoitetaan syntiä, jota ei ole tehty tahallisesti.

- Se voi tarkoittaa myös suurta syntiä.

- 37 kertaa.

Pilantuneisuus

- Arabian kielen sana (Fisq) tarkoittaa taatelihedelmän kuorien pois ottamista.

- Merkitys, että Fisq:in tekijä on lähtenyt pois Allahin tieltä.

- 50 kertaa.

Fasad, tuhoaminen

- Tarkoitetaan ihmistä, joka on mennyt pois kohtuuden rajoista.

- Fasad johtuu eksyneisyyden tunteesta.

- 50 kertaa.

Fujuur

- Tarkoittaa ujouden, uskonnon ja maineen rajojen rikkomista. Yleensä kaikkien rajojen rikkomista.

- Se johtaa paljastamiseen.

- 6 kertaa

Munkar

- Sellaista, joka ei tunneta.

- Koska synti silloin ei ole tunnettu ihmiskunnassa, ei yleensä tule mieleenkään.

- 16 kertaa

Fahisheh

- Puhe ja teko, joka on erittäin häpeällinen ja huono.

- 24 kertaa

Khabtt = sekoitus

- Ei tasapainossa oleva teko.

- Tekijä käyttäytyy epätasaisesti.

Shar, Lamam, Wizr, Hanath

- Shar = Kaikki teko mitä ihmiskunta ei hyväksy.

- Lamam = Syntiin lähestymistä. Yleensä käytetään jotta kuvataan pieniä syntejä.

- Wizr = Tarkoittaa kova paino. Yleensä sillä kuvataan kun kannetaan toisten syntejä.

- Hanath = Suunnataan vääryyteen. Lupauksien täyttämättä jättäminen tai valan rikkominen.
haider
 
Posts: 7
Joined: Thu Jan 13, 2005 9:42 pm

Synnit 2

Postby Zahra » Sun Apr 09, 2006 10:05 am

Profeetta Muhammedin (SAAAS) ja Imaamien (AS) kertomuksista on myös tullut muita termejä synti-käsitteelle, kuten:

  -Jariireh: Syyllisyys (Guilt).

  -Jinajeh: Törkeä rikos, pahan tekeminen, (felony, malefaction, serious crime). Yksi erittäin vakavista rikoksista. Yleensä rangaistuskin on vakava.

  -Zilleh: (Frailty) munaus, moka, tahdittomuus, (gaffe) möhläys, erehdys, lipsahdus, harha-askel.

  -Atharah: Virhe, lipsauttaa, päästää suustaan, sanoa vahingossa.

  -Aib: Häpeällinen.
Jokainen näistä termeistä selittää synnin ja jokainen meistä tekee näitä tietämättöminä synneistään.

Synnin eri luokat:

Islamin oppineet ovat jaotelleet aikoja sitten synnin kahteen osaan:
  1.) Suuri synti

  2.) Pieni synti
Tämä jaottelu on tullut alun perin Koraanin termeistä ja kertomuksista Profeetasta (SAAAS) sekä Imaameista (AS).

Koraanissa:

Naisten suura, jae 31: Jos kartatte raskaita syntejä, jotka ehdottomasti kielletään teiltä, niin Me pyyhimme pois teidän pahat tekonne ja johdatamme teidät kunniaportista Paratiisiin.

Naisten suura, jae 48: Totisesti Allah ei anna anteeksi, että palvellaan jotakuta Hänen vertaisenaan. Hän saattaa antaa anteeksi, kenelle tahtoo, muun kaiken paitsi tämän, sillä se, joka asettaa Jumalan vertaisia, tekee kauhean synnin.

Luolan suura, jae 49: Ja sitten otetaan esille kirja, ja sinä näet syntisten pelkäävän sitä, mitä se sisältää. Ja he sanovat: "Voi meitä, millainen kirja tämä onkaan! Siinä ei ole unohdettu pientä eikä suurta, vaan kaikki on siihen merkitty." Ja silmiensä edessä he näkevät kaiken, mitä ovat tehneet. Herrasi ei tee vääryyttä kenellekään.

Tähden suura, jae 32: Niille, jotka karttavat suuria syntejä ja rikkomuksia, joskaan eivät pienempiä hairauksia, niille on totisesti Herrasi anteeksianto avara. Hän tiesi parhaanne, kun Hän loi teidät maan tomusta ja kun lepäsitte äitinne kohdussa. Älkää siis julistako omaa puhtauttanne. Hän tuntee parhaiten sen, joka pelkää Jumalaa.

(Tässä pienemmillä hairauksilla tarkoitetaan termiä Lamam = syntiin lähestymistä. Yleensä käytetään, jotta kuvataan pieniä syntejä.)


Neuvonpidon suura, jae 37: niille, jotka karttavat pahoja syntejä ja riettautta ja vihastuessaan antavat anteeksi.

Näistä Pyhistä Koraanin jakeista huomataan, että synnit jakautuvat kahteen luokkaan, joita kutsutaan suuriksi ja pieniksi synneiksi.

Profeetan (SAAAS) ja Imaamien (AS) kertomuksissa:

Ahlol beitista (AS) kerrotaan monta hadithia, jotka valaisevat meille, että synnit jaetaan suuriksi ja pieniksi synneiksi. Kirjassa Usuul Al-Kaafi, kappaleessa (Suurien kappale: eli suurien syntien kappale). Tämä kappale sisältää 24 hadithiä. Kappaleen ensimmäisessä ja toisessa hadithissa kerrotaan suureksi synniksi se, jostaa Allah rankaisee panemalla ihmisen suureen tuleen (jahimiin). Haditheissa on kerrottu, että suuria syntejä on seitsemää lajia (Kappaleen kolmas ja kahdeksas hadith). Toisissa sanotaan, että niitä on 19 lajia (kappaleen 24. hadith). Mutta lopputulos on se, että haditheissa on kerrottu kahdenlaisista synneistä - sekä suurista ja pienistä.

On hyvä muistuttaa tässä, että synti yleisesti ottaen on Allahin säännöstä poikkeamista. Sen takia jokainen synti on suuri ja raskas, mutta synnit luokitellaan suuriksi ja pieneksi niiden vaikutuksen perusteella. Eli toisten syntien sivuvaikutukset ovat suurempia kuin toisten, ja sen takia niitä luokitellaan suuriksi ja pieniksi synneiksi.

Suurista synneistä mainitaan Imaami Muusa Al-Kadhimin (AS) (seitsemännen Imaamimme) hadith:

Imaami Muusa Al-Kadhim (AS) on sanonut, että yksi islamin oppineista on tullut hänen (AS) luokseen (hänen nimensä on Amru bin Ubeid). Amru tervehti Imaamia (AS) ja luki jakeen (Niille, jotka karttavat suuria syntejä ja rikkomuksia). Amru meni hiljaiseksi.

Imaami (AS) kysyi: Miksi menit hiljaiseksi?

Amru bin Ubeid: Haluaisin tuntea suuret synnit Allahin kirjasta.

Imaami (AS): Kyllä vaan Amru! Kuuntele.

1.) Synneistä suurin on se, että pidät muita jumalia Allahin vertaisena: Koraanissa (Pöydän suura, jae 72) "...Totisesti, kuka ikinä rinnastaa (muita) Jumalaan, häneltä Jumala kieltää pääsyn autuuden puutarhaan..."

2.) Tulla Allahin armosta epätoivoiseksi. Koraanissa (Josefin suura, jae 87). Poikani, lähtekää etsimään Joosefia ja hänen veljeään, älkääkä epäilkö Jumalan armoa. Totisesti, eivät ketkään muut kuin uskottomat menetä luottamustaan Jumalan armoon.

3.) Tuntee olevansa turvassa Allahin suunnitelmista (Rajamuurin suura, jae 99). Ja ovatko he sitten turvassa Jumalan suunnitelmilta? Eihän kukaan kuvittele olevansa turvassa Jumalan aikeilta paitsi perikatoon kulkevat ihmiset.

4.) Vanhempien epäkunnioittaminen ja vahingoittaminen (Mariamin suura, jae 32). Hän on luonut minut hyväksi äitiäni kohtaan, eikä Hän ole tehnyt minua kapinalliseksi, onnettomaksi.

5.) Ihmishengen riistäminen (Naisten suura, jae 93). Mutta sen palkka, joka tahallisesti surmaa uskovaisen, on iankaikkisesta oleva Helvetti, sillä Jumala on vihastunut häneen, kironnut hänet ja valmistanut hänelle pelottavan rangaistuksen.

6.) Puhtaan, synnittömän ja syyttömän naisen syyttäminen haureudesta (Valon suura, jae 23). Niitä, jotka syyttävät vapaasti käyttäytyviä, mutta siveitä ja uskovia naisia, kohtaa totisesti kirous tässä maailmassa ja tulevassa, ja heille langetetaan ankara rangaistus.

7.) Orvon rahan syöminen (tarkoitetaan huijata orpoja ja ottaa niiden rahat) (Naisten suura, jae 10). Ne, jotka vääryydellä nielevät orpojen omaisuuden, nielevät totisesti vain tulta vatsaansa, ja he tulevat Helvetin tulessa palamaan.

8.) Pakeneminen taistelukentältä. (Sotasaaliin suura, jae 16). Sillä se, joka sinä päivänä kääntää heille selkänsä, paitsi sotaliikkeen yhteydessä tai yhtyessään omiensa ryhmään, vetää totisesti päällensä Jumalan vihan; hänen olinpaikakseen tulee helvetti, ja kurjaa on joutua sinne.

9.) Koronkiskonnan harrastaminen (Lehmän suura, jae 275). Mutta ne, jotka ahnehtivat voittoa koronkiskomisesta, kokevat samanlaisen ylösnousemuksen kuin hän, jonka saatana on villinnyt tartunnallaan. Tämä sen tähden, että he sanovat: "Kauppavoittohan on samaa kuin koronkiskominen." Mutta Jumala on sallinut kaupan ja kieltänyt koronkiskomisen. Sille, joka saa ojennuksen Herraltaan ja luopuu paheesta, suodaan anteeksi se, mikä jo on mennyttä, ja hänen asiansa ovat Jumalan käsissä. Mutta ne, jotka taas entiseen ryhtyvät, ovat Tulen omia, ja he pysyvät siinä iankaikkisesti.

10.) Taikominen ja noituus (mies ja nainen), (Lehmän suura, jae 102). Ja he noudattavat sitä, mitä saatanat vääristelivät Salomon hallituksen aikana. Kuitenkaan ei Salomo ollut uskoton, vaan saatanat olivat luopioita sekä opettivat ihmisille noituutta ja sellaista, mikä oli ilmaistu molemmille Baabelin enkeleille Haarutille ja Maarutille. Nämä kaksi eivät sentään opettaneet ketään sanomatta: "Me olemme teille vain kiusaukseksi; älkää siis epäilkö (Jumalan johdatusta)." Noilta kahdelta he oppivat sellaista, jolla he kylvävät eripuraisuutta miehen ja hänen vaimonsa välille; mutta eivät he vahingoita silläkään ketään Jumalan sallimatta. Kuitenkin he oppivat sellaista, joka vahingoittaa heitä eikä hyödytä. Totta kai he tietävät, että sillä, joka hankkii loitsuja, ei totisesti ole mitään (hyvää) osaa kuolemanjälkeisessä elämässä. Mistä surkeasta hinnasta myyvätkään he sielunsa; jospa he vain tietäisivät sen!

11.) Haureuden harrastaminen Zina (Ratkaisun suura, jakeet 67-70). Armahtajan palvelijoita ovat myös ne, jotka eivät tuhlaa eivätkä ole itaria, vaan kulkevat keskitietä. Samoin ne, jotka eivät rukoile muita jumalia kuin Jumalaa eivätkä syyttömästi ketään tapa, minkä Jumala on kieltänyt, eivätkä antaudu minkäänlaiseen haureuteen. Ken näin tekee, hän on saava synnin palkan. Kaksinkertainen on hänen rangaistuksensa oleva ylösnousemuksen päivänä, ja häpeäänsä hän saa ainaiseksi jäädä. Mutta ken tekee katumuksen ja uskoo ja suorittaa hyviä tekoja, hänen pahat tekonsa Jumala on vaihtava hyviksi, sillä Jumala on anteeksiantavainen, armollinen.

12.) Vääristeleminen, valehteleminen (Imranin perheen suura, jae 77). Katso, heidän joukossaan on sellaisia, jotka puhuessaan vääristelevät Pyhää kirjaa, jotta te luulisitte Pyhän kirjan sanoiksi sellaistakin, mikä siihen ei sisälly; he sanovat: "Se tulee Jumalalta", vaikka se ei tule Jumalalta, ja vedoten Jumalaan he valehtelevat vastoin parempaa tietoaan.

13.) Pettäminen sotasaliin jakamisessa (Imranin perheen suura, jae 160). Eikä profeetan sovi kavaltaa mitään, sillä sen, joka kavaltaa, on Ylösnousemuksen päivänä tuotava julki, mitä hän on kavaltanut. Silloin on jokainen sielu saapa täyden ansionsa mukaan, eikä ketään väärin tuomita.

14.) Almujen kieltäminen (Katumuksen suura, jae 35.) Sinä päivänä, jolloin nämä aineet hehkuvat helvetin tulessa ja niillä heidän otsaansa, kylkiinsä ja selkäänsä painetaan polttomerkki: "Tämän te olette hankkineet itsellenne. Maistakaa nyt, mitä olette koonneet!"

15.) Todistaminen väärin ja todisteen piilottaminen (Lehmän suura, jae 283). Mutta jos olette matkoilla ettekä voi löytää kirjuria, voitte vastaanottaa pantteja. Ja jos toinen teistä uskoo toiselle jotakin, silloin myös se, jolle on uskottu, täyttäköön sen, johon on sitoutunut, ja pelätköön hän Jumalaa, Herraansa. Älkää salatko todistusta! Jos joku salaa sen, on hänen sydämensä totisesti turmeltunut. Jumala tietää mitä te teette.

16.) Alkoholin nauttiminen, koska Allah on kieltänyt sen nauttimista kuten Hän myös kielsi kivijumalien palvontaa. (Pöydän suura, jae 90). Te, jotka uskotte! Päihdyttävät juomat ja uhkapelit ja (uhripalvelus) pystytettyjen kivien edessä sekä nuolilla arpominen ovat pelkkää riettautta, paholaisen aikaansaamaa; karttakaa kaikkea tätä, jotta olisitte onnelliset.

17.) Rukouksen tai muun pakollisen (uskonnollisen) teon jättäminen tahallisesti. Profeetta Muhammed (SAAAS) sanoi "Se, joka jättää rukouksen tahallisesti, hän ei saa Allahin siunausta, eikä profeetta myöskään siunaa häntä."

18.) Lupauksien täyttämättä jättäminen.

19.) Ei pidä yhteyttä sukulaisten kanssa (Jyrinän suura, jae 25). "...heitä kohtaa kirous ja heille on varattu tuskien koti..."

Kun Imaami (AS) on päässyt tähän pisteeseen Amru on alkanut itkeä kovasti ja kivuliaasti surusta ja jätti Imaamin (AS) sanoen: Se, joka luulee olevansa oikeassa eikä kysy teidän mielipidettä kaikissa asioissa, on väärin käyttäytynyt.
Zahra
 
Posts: 494
Joined: Sun Oct 19, 2003 8:19 pm
Location: Helsinki

Synnit 3

Postby Zahra » Sun Apr 09, 2006 10:40 am

Suurten ja pienten syntien merkit ja erovaisuudet:

Tässä luennossa haluan käsitellä, mitkä ovat merkit, jotka erottavat suuret synnit pienistä? Uskonnon tiedemiesten välillä on paljon eroavaisuuksia. Uskonnon tiedemiehet sanovat, että merkit syntien suuruuksista riippuvat:

  1.) Synti, jonka takia Allah on luvannut Koraanissa rangaistuksen.
  2.) Jokainen synti, jolle on uskon lain mukaan rangaistus (esim. varastaminen) ja Koraanissa löytyy varoitus siihen.
  3.) Synti, jonka tarkoitus on uskonnon vähättely.
  4.) Syntiä, jonka kieltäminen on vahvasti todistettavissa, sanotaan suureksi synniksi.
  5.) Synti, jolle löytyy Koraanissa ja Profeetan (SAAAS) elämän kerrassa (sunnassa) vahva varoitus ja Tuomiopäivänä suuri rangaistus.

Näin voidaan tunnistaa suuret synnit.

Tiedemiehet olivat erimieltä siitä, kuinka monta erilaisia suuria syntejä on? Jotkut sanoivat 7, toiset 10, toiset 20, toiset 30, 40 ja niin edelleen.

On tärkeää mainita, että nämä eri määrät on määritetty jakeiden ja hadithien perusteella. Sen takia suuria syntejä on myös eri luokkia.

Suuret synnit Imam Khomeinin (rhk) mukaan:

Imam Khomeini (rhk) kirjoittaa kirjassaan (Tahriir Al-Wasiileh), että suuret synnit ovat:

  1.) Synti, jonka takia Allah on luvannut tekijälle Koraanissa ja haditheissa Helvetin.
  2.) Synti, jolle uskonnossa löytyy vahva kielto.
  3.) Synti, jolle löytyy todiste, että se on suurempi kuin muut suuret synnit.
  4.) Synti, joka terveen järjen mukaan luokitellaan suureksi synniksi.
  5.) Synti, jonka uskonnon lain säätäjät sanovat suureksi synniksi.
  6.) Synti, josta löytyy hadith Profeetalta (SAAAS) tai Imaameilta (AS), että se on suuri.

Imam Khomeini (rhk) jatkoi, että suuria syntejä on paljon. Jotkut ovat:

  1.) Tulla epätoivoiseksi Allahin armahduksesta.
  2.) Luulee olevansa turvassa Allahin suunnitelmista.
  3.) Valehteleminen Allahista tai Profeetasta (SAAAS) tai Imaameista (AS).
  4.) Tappaa toisia, vaikka Allah on kieltänyt sen.
  5.) Kiittämättömyys vanhempia kohtaan (epäkunnioitus).
  6.) Orvon rahojen huijaaminen.
  7.) Puhtaan, synnittömän ja syyttömän naisen syyttäminen haureudesta.
  8.) Sodasta pakeneminen.
  9.) Ei pidä yhteyttä sukulaisten kanssa.
  10.) Taikominen ja noituus.
  11.) Haureuden harrastaminen (Zina).
  12.) Homoseksuaalisuus.
  13.) Varastaminen.
  14.) Aljamin Alghumous (valheellinen vala, jotta saa muslimin oikeuksia).
  15.) Todistuksen pitäminen salassa tilanteessa, jossa todistaminen muodostaa velvollisuuden.
  16.) Todistuksen vääristäminen.
  17.) Lupausten rikkominen.
  18.) Pitää toisia parempana kuin toisia testamentissa. Kun ihminen kirjoittaa testamentin, testamentissa ei saa näkyä, että toiset lapset ovat läheisempiä kuin toiset, tai testamentin kirjoittaja ei saa näyttää suuttuneensa jollekin. Jos hän tekisi näin, hän olisi tehnyt suuren synnin.
  19.) Alkoholin nauttiminen.
  20.) Koronkiskonta.
  21.) Suhtin nauttiminen. Suht on kaikki rahan voitto, mitä tulee kielletyn toiminnan kautta, ja joka johtaa häpeään, kuten lahjominen.
  22.) Uhkapeli.
  23.) Kuolleen karjan ja veren syöminen.
  24.) Sian lihan syöminen.
  25.) Syöminen tai juominen sellaista, jonka Allah on kieltänyt ilman pakollista tarvetta.
  26.) Punnituksen vääristäminen.
  27.) Kun ihminen jättää elinpaikkansa, jossa hänen uskontonsa on turvassa, ja menee oleskelemaan paikkaan, jossa hänen uskontonsa on vaarassa.
  28.) Mielivaltaisten ihmisten auttaminen.
  29.) Olla mielivaltaisten ihmisten linjassa.
  30.) Ihmisten oikeuksien pidättäminen ilman pätevää syytä.
  31.) Valehteleminen.
  32.) Isotteleminen.
  33.) Rahojen tuhlaaminen.
  34.) Pettäminen.
  35.) Juoruileminen.
  36.) (Riidan kylväminen) Kantelu, ihmisen juoruileminen toisista, jotta sytyttää riidan.
  37.) Kiinnittää huomion huviin.
  38.) Pyhiinvaelluksen vähätteleminen.
  39.) Rukouksen jättäminen.
  40.) Almujen kieltäminen.
  41.) Pienten syntien toistaminen.

Muiden jumalien kuin Allahin pitäminen, Hänen olemassaolonsa kieltäminen ja taisteleminen Allahin kannattajia vastaan luokitellaan kaikista suurimmiksi synneiksi. Imam Khomeinin (rhk) kirjassa sanotaan, että suuria syntejä on paljon ja yllämainittu on osa niistä. Kaaban, Koraanin, Profeetan (SAAAS) ja Profeetan jälkeläisten (AS) vähätteleminen tai kiroaminen luokitellaan suureksi synniksi.

Syntien toinen luokitus:

Imam Ali (AS) sanoi: Syntejä on kolmenlaisia: a.) Synti, joka annetaan anteeksi; b.) synti, jota ei anneta anteeksi; ja c.) synti, joka huolestuttaa ja pelottaa meitä tekijän kannalta.

Seuraajat kysyivät Imaamilta (AS): Oi Uskovaisten Ruhtinas (Amiir Al-Mu'uminiin) (Imam Alia (AS) kutsutaan näin). Voisitko selventää meille mitkä nämä ovat?

Imam Ali (AS) sanoi: Kyllä vaan.

a.) Synti, joka annetaan anteeksi. Allah on rankaissut palvelijan maallisen elämän aikana. Allah on Viisain ja Anteliain. Hän ei rankaise palvelijaansa kahta kertaa.

b.) Synti, jota ei anneta anteeksi. Palvelijoiden käyttäytyminen toisiaan kohtaan mielivaltaisesti. Allah (ylistys Hänen nimeen) on luvannut Hänen luomiskunnalleen ja vannoi: Kunnioituksillani ja ylhäisyydelläni vannon, ettei itsevaltiaiden pahuudet, eikä käsi kädessä käyminen, eikä edes käden pyyhkiminen, eikä edes karjan välinen kanssakäyminen mene läpi Tuomiopäivänä ennen kuin Allah palauttaa kaikkien oikeudet paikoilleen, jottei jää yhtäkään ilman, että hän on saanut oikeutensa takaisin. Sen jälkeen Allah lähettää heidät tuomiolle.

c.) Synti, joka huolestuttaa ja pelottaa meitä tekijän kannalta. Se on synti, jonka Allah on salannut, ja tekijästä tuli sen takia tosiuskovainen, ja pelkää Allahia, toivoo Allahilta lisää. Olemme kuten tämän synnin tekijä, rukoillaan Allahia sen synnin tekijän puolesta, jotta Allah antaa hänelle anteeksi. Pelkäämme myös sitä, että Allah rangaisee sitä.
Ensi viikolla (in sha Allah) käsitellään seuraavia aiheita:

- Miten pienestä synnistä tulee suuri?
- Onko tavallisen ihmisen ja heimon johtajan, tai valtion johtajan synnillä mitään eroja? Entä uskonnon johtajien synnit?
- Jos jää aikaa, voidaan myös käsitellä olosuhteet ja kasvatus, joka auttaa ja kasvatus joka estää syntejä.
Zahra
 
Posts: 494
Joined: Sun Oct 19, 2003 8:19 pm
Location: Helsinki


Return to Luentosarja: Synnit

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron