Jumalan Ykseys, Haider Al-Hello

Jumalan Ykseys, Haider Al-Hello

Postby Resalat » Mon Jan 10, 2005 3:30 pm

Haider Al-Hello 8.1.2005

Jumalan Ykseys

Olemme puhuneet viimeisissä luennoissa uskosta ja sen vaikutuksesta ihmisen käyttäytymiseen, mutta tärkeä kysymys on mihin me oikeasti uskomme?

Uskonnon etusijalla on Allahin tunteminen, Hänen nimensä ylistys
(Imaam Ali (AS)). Allah tunnetaan hänen luotujensa kautta, luoduista asioista suurin on maailmankaikkeus, jossa me elämme. Jotkut materialistit väittävät, että kaikki luodut asiat ovat tulleet sattumanvaraisesti, ilman luojaa ja järjestäjää. Tarkasti he ovat sanoneet, että tässä maailman kaikeudessa atomit ovat tulleet sattumanvaraisessa järjestyksessä, sattumanvaraisissa määrissä ja näin on syntynyt peruselementit, happi, typpi ja vety. Sitten elementit ovat kokoontuneet keskenään sattumanvaraisesti tietyssä suhteessa, painossa sekä sopivissa olosuhteissa, jolloin tuloksena on tämä elämä, sattumanvaraisesti syntyneenä. Jotta voidaan mitätöidä materialistien teoria käydään läpi todennäköisyysesimerkki:
”Kun otetaan kymmenen pientä, samankokoista palloa, joille annetaan numerot yhdestä kymmeneen. Nämä pallot laitetaan läpinäkömättömään pussiin, kun pallot sekoitetaan ja yritetään ottaa pussista järjestykssä 1-10, palauttaen jo valitut pallot takasin pussiin, ensimmäisen pallon todennäköisyys on 10%, mutta jos tarkoituksena on ottaa umpimähkäisesti pallot yksi ja kaksi oikeassa järjestyksessä todennäköisyys osua oikeaan on 1%, mutta kun halutaan 3 palloa 0,1% jne. Lopuksi otettaessa pallot 1-10 on todennäköisyys 0,00000001%, mikä on mitättömän pieni todennäköisyys.”
Kun tieteen mielipide kymmenen pallon matemaattisesta kokeesta antaa tulokseksi näin mitättömän pienen todennäköisyysprosentin, miten tämä maailmankaikkeus, jossa on varmasti enemmän kuin kymmenen elementtiä on löytänyt toisensa sattumanvaraisesti?

Oikea ajattelutapa hylkää sattumanvaraiset teoriat ja toteaa, että maailmankaikkeudella on Luoja, joka on luonut taivaan ja maan ja asettanut elementit oikeaan järjestykseen, mutta ihmisen halu olla alentumaton estää hänet näkemästä totuutta. Koraanissa Allah, ylistys Hänen nimelleen, sanoo: Maan ja taivaan luomisessa, yön ja päivän erilaisumisessa, laivoissa, jotka kulkevat merellä ihmisten hyödyksi, Allahin taivaalta laskemalla vedellä, jolla hän herätti eloon kuolleen maan ja lähetti siihen maahan erilaisia eläimiä, käsketyllä tuulella ja pilvellä maan ja taivaan välillä, on todisteita älykkäille. Tästä Koraanin jakeesta saadaan todisteita maailmankaikkeuden luomisesti olemattomasta. Jokaisella luodulla asialla on oma syynsä olemassa oloonsa. Jokaisella luodulla asialla on Luojansa. Mikä on elämän antaja?

Onko materiaali luonut elämän itselleen? Teoria on mahdoton, koska tämä materiaali ei ollut elävä ja, koska eloton ei voi luoda elämää. Eloton ei voi luoda elämää, täytyy olla olemassa joku, joka antaa elämän tälle materiaalille. Tämän toisen on oltava olemassa jo ennen materiaalin luomista. Hän loi sen ja antoi sille elämän. Elämän antajaa ei voi rajoittaa materiaalisiin seikkoihin. Jos uskomme, että maailmankaikkeudella on Luoja, pystymme myös todistamaan, että tämä Luoja on yksin. Ensimmäinen sana, jota Allah on käskenyt Profeetta Muhammedin (SAAAS) sekä muiden Profeettojen kertoa ihmisille on ykseys. Koraanissa sanotaan: Olemme lähettäneet kaikki Profeetat ennen sinua sanomaan, ei ole muita jumalia kuin Minä, jota teidän tulee palvella.

Kristityt uskovat kolminaisuuteen, joka on heidän uskonsa perusasia. Sen mukaan Jumala on yksi, kolmessa eri muodossa, nämä kolme muotoa ovat yksi. Kolminaisuus perustaa kokonaisuudessaan Jumalan rajattoman olemuksen. Tätä teoriaa kukaan ei pysty todistamaan tai hylkäämään ,kuin Allah, koska se on yliluonnollinen, ihmisen ymmärtämättömissä. Tässä teoriassa on monia ristiriitaisia asioita. 1+1+1=3 eikä 1. Jos Jumala rajoitetaan materiaaleihin, silloin hän ei ole kaikkialla, jolloin kysytään, oliko maailmankaikkeus pysähtynyt, silloin kuin Jeesus oli maanpäällä. Kun Jeesus kuoli, onko Jumala silloin myös kuollut ja jos Jumala on kuollut hetkisen, miten ihmiset ovat voineet elää silloin, kun Jumala on kuollut. Jos Jumalalla on poika, onko Hän pojan tarpeessa. Jos Jumalalla on poika, niin heitä on kaksi: Jumala ja hänen poikansa. Pyhä Henki mukaan lukien, heitä olisi kolme.

Johtopäätöksenä maailmalla on Luoja ja Hän on Yksi. Hän ei tarvitse apureita eikä osaanottajia seuraavan todistuksen perusteelle: On kahdenlaisia olemassa olevia olentoja; mahdollisesti ja pakosti olemassaolevia. Mikä on mahdollinen olemassaoleva ja kuka se on? Ihminen on mahdollinen olemassaoleva, joten maailmankaikkeudelle on se ja sama onko kyseistä henkilöä olemassa tai maailmankaikkeuden hävitessä jäljelle jää Jumala, joka ei tarvitse ketään eikä mitään. Mahdollisesti olemassaoleva tarvitsee elääkseen sellaista, joka on pakosti olemassaoleva. Mahdollisesti olemassaoleva on heikko, eikä pysty luomaan itselleen elämää, vaan hän tarvitsee elämänantajaa. Näin on oikea ajattelutapa on todennut, mutta Koraanista saadaa lisää todisteissa: Sano, että Allah on luonut kaikki ja Hän on yksi. Toinen jae: Allah loi kaiken ja Hän on kaikkien valtuutettu.
Jos luetaan tarkasti nämä kaksi jaetta sekä muissa Koraanin jakeissa tunnustetaan kaikkien asioiden syy ja syyttäjä. Koraanissa sanotaan: Taivaalta on laskettu vesi, josta te saitte ansionne hedelmät. Tässä jakeessa sanotaan, että vesi on herättänyt eloon puut, joista saadaan hedelmiä. Syy eloon heräämisen on vesi.

Toisia tekoja Allah on antanut ihmiselle, jotka ovat ihmisille ominaisia, kuten syöminen ja juominen, käveleminen ja istuminen, rukoilu ja paastoaminen. Nämä kaikki harrastukset ovat ihmiselle ominaisia, koska ihminen itse tarvitsee näitä tekoja. Ihminen on näiden tekojen syy. Ilman ihmistä ei ole näitä tekoja.Näitä tekoja ihmisen on käytettävä oikein, sen takia Koraanista löytyy käskyjä ja kieltoja.Käskyt ja kiellot ohjaavat ihmisen toimintaa oikealle tielle.

Näin päästään lopputulokseen, joka sanoo, että jokin järjestelmä on maailmankaikkeudessa, jonka avulla kaikki toimii. Jokaisella asialla on Allahin antama oma tehtävänsä ja yhteistyöllä asiat hoituvat. Tämä toiminta ei ole mahdollinen ilman Allahin hyväksyntää, esimerkiksi Profeetta Abraham (AS) heitettiin tuleen, mutta hän käveli liekeistä vahingoittumattomana, sillä Allah antoi tuolloin käskyn tulelle olla polttamatta, vaikka muita ihmisiä tuli poltti. Jumala on yksin luonut kaikki ja Hän pystyy myös ottamaan pois kyseisen asian tehtävän esim.tulen polttokyvyn niin halutessaan.


Ykseyden eri osat

Kuten yllämainittiin ykseys on uskonnossa etusijalla, sen takia lähettiläiden oli keskityttävä tähän asiaan enemmän kuin muihin asioihin.

Seuraavassa viisi erilaista ykseyttä:
1. Ykseys itsessään, tällä tarkoitetaan kahta asiaa:
a)Allah on yksi kokonaisuus eikä koostu osista, yksi kokonainen
b)Ei ole muita samalaisia kuin Allah, ainutlaatuinen

2. Yksi adjektiiveissään, kaikki adjektiivit esim. antelias ja muut Allahia kuvaavat adjektiivit, ovat Allahilta itseltään

3. Yksi Luojana, kaikki älylliset todisteet ovat todistaneet, että maailmankaikkaudella on yksi orginaalinen Luoja ja kaikki luodut asiat ovat Allahin. Seuraukset, kuten teot ja seuraamukset, ovat Allahin antamia luoduilleen. Koska esimerkiksi ihminen on mahdollinen olemassaoleva, hän ei voi teoissaan olla itsenäinen, ihminen itsessään tarvitsee Allahin, hänen teot tarvitsevat Luojaansa.

4. Yksi Jumalana. Jumala tarkoittaa Häntä, joka huolehtii, ohjaa, opettaa ja on vastuussa kaikesta. Kaikki hyvä, elämästä ja maailmankaikkeudesta huolehtiminen on Jumalan tahdossa. Ihminen itse ei voi tehdä mitään ilman Jumalan hyväksyntää, ihmisen elämä on Allahilla. Maanpäälliset asiat ovat Allahin käskystä, asiat ja ihmiset toimivat kuten Allah käskee.

5. Yksin palveltuna, kaikkien luotujen on palveltava Allahia
Resalat
Resalat Islamilainen Yhdyskunta
 
Posts: 99
Joined: Thu Sep 16, 2004 5:19 pm
Location: Helsinki

Return to Luentosarja: Uskon juuret

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron