Oikeudenmukaisuus, Haider Al-Hello

Oikeudenmukaisuus, Haider Al-Hello

Postby Resalat » Mon Jan 17, 2005 9:52 pm

Haider Al-Hello 15.1.2005

Oikeudenmukaisuus

Viime luennossa puhuttiin uskon ensimmäisestä peruspilarista, Allahin (Hänen nimensä Ylistys) ykseydestä. Olemme käsitelleet olemassaolon erimuotoja ja ykseyden eri osia. Tulimme lopputulokseen, että Allah on yksi itsessään, yksi adjektiiveissaan, yksi Luojana, yksi Jumalana ja yksi palveltuna. Koska Allah on ainoa Luoja, kaikki muut saavat vaikutusvaltansa vain Allahin luvalla. Hänenhän on oltavat oikeudenmukainen kaikissa asioissa. Käsitellään aluksi Oikeudenmukaisuuden merkitystä:

A) Sanan kielellinen merkitys: Arabian kielessä sanalla on monta kielellistä merkitystä. Mutta mitä me tarvitsemme, on se, joka pystytään ajattelun voimalla todistamaan: suoranainen käytös ja reilu kohtelu.
B) Koraanissa : Koraanissa sanalla oikeudenmukaisuus (Al-Adl) on ollut myös monta merkitystä, kuten uhraus. Oikeudenmukaisuus, joka on suoranainen käytös tämän luennon aihe.

Kaikki muslimit uskovat Allahin oikeudenmukaisuuteen. Oikeudenmukaisuus onkin Allahin kauneimmista jumalallisesta adjektiivista. Tämän uskon lähtökohtana on se, että poistetaan tai hylätään kaikki mielenvaltaisuuden pirteet Allahilta, koska Hän on oikeudenmukaisuuden pystyttäjä ja Allah ei toimi mielivaltaisesti edes atomin verran, kuten Koraanissa sanotaan. Koraanissa on myös muita jakeita, jotka puhuvat Allahin oikeudenmukaisuudesta:

1. Allah ei toimi mielivaltaisesti ihmistä kohtaan millään tavalla.
2. Allah todisti, että Hän on yksi, myös enkelit ja tieteen omistajat todistivat, että Hän on oikeudenmukaisuuden pystyttäjä.

Äly ja Koraanin jakeet todistavat Allahin oikeudenmukaisuuden, koska oikeudenmukaisuus on täydellisyyden adjektiivi, ja mielivaltaisuus on puutteellisuuden adjektiivi. Äly sanoo, että Allahilla on kaikki täydellisyyden adjektiivit. Allah on pyhitetty kaikista häpeällisyydestä ja puutteellisuudesta itsensä sekä tekojensa kannalta.

Mielivaltaisuus johtuu kolmesta asiasta:

1. mielivaltainen yksilö on tietämätön siitä, että mielivaltaisuus on pahasta.
2. mielivaltainen yksilö tarvitsee mielivaltaisuutta vaikka tietää, että se on pahasta tai yksilö ei kykene pystyttämään oikeudenmukaisuuden.
3. mielivaltainen yksilö ei ole viisas. Hän ei välitä tekemästä mielivaltaisista päätöksistä, vaikka hän tietäisi, miten paha on mielivaltaisuus. Yksilö ei halua rakentaa oikeudenmukaisuutta vaikka pystyisi siihen.

On ilmeistä, että mikään ym. mielivaltaisuuksien asioista ei voi soveltaa Allahin pyhään olemukseen. Allah ei ole tietämätön, puutteellinen tai minkään tarpeessa. Sen takia Allahin kaikki tekojen piirteet ovat oikeudenmukaisia.

Sheikhi Alsaduuq on kirjoittanut kirjassaan: Todistukseksi, että Allah ei ole mielivaltainen eikä tee sellaisia, koska Hän on Yksi, Rikas ja Viisas ei ole tietämätön. Mielivaltaisuus tulee vain tietämättömästä tai sellaisesta, joka saisi hyödyn siitä tai se on mielivaltaisuuden tarpeessa.

Muslimit ovat todistaneet, että Allah on oikeudenmukainen, mutta he olivat eri mieltä oikeudenmukaisuuden filosofiasta. Syntyi kaksi teoria:

A) teoria, joka sanoo, että terve järki pystyy erottelemaan teot ja niiden pahuudet. Hyvä teko tulee täydellisestä yksilöstä ja paha viittaa puutteellisuuteen. Allahilla on kaikki täydellisyyden adjektiivit, Hänen teot ovat täydellisiä ja kehuttuja. Tässä on hyvä mainita, että äly ei tuomitse Allahia esim. sanomalla että Allahin täytyy olla täydellinen, vaan äly toteaa tai tekee johtopäätöksiä Allahin tekojen oikeudenmukaisuudesta. Shialaiset uskovat tähän teoriaan.

B) toinen teoria on se, että ihmisen äly ei kykene erottelemaan hyvää pahasta tekojen kannalta. Hyvä ja paha teko saadaan selville vain Allahin lähettiläiden avulla. Silloin kaikki mitä Allah käskee tehdä on hyvää ja kaikki mitä Hän kieltää on pahaa. Vaikka Allah käskee heittämään hyvän ihmisen tuleen (tämä olisi hyvä teko, sillä se on Allahin käsky) ja Allah voi tehdä päätöksen päästää syntien tekijän paratiisiin (tämäkin olisi hyvä, sillä se on Allahin käsky ja näin tämä olisi oikeudenmukaista.) Tämän teorian seuraajat uskovat oikeudenmukaisuuteen, vain sen takia, että se mainitaan Koraanissa.

Älyn oikean ja väärän erotteleminen lujittaa kaikkien shialaisten uskoa. Siksi shialaisten monista todistuksissa huomioidaan kaksi todistusta oikeiden ja väärien tekojen erottelemiseen:

A) jokainen ihminen, uskonnostaan ja yhteyskunnastaan huolimatta, pystyy näkemään oikeudenmukaisuuden hyvyyden ja mielivaltaisuuden pahuuden. Hän pystyy myös näkemään lupauksien täyttämisen hyvyyden ja pois jättämisen pahuuden.

B) Jos oletetaan, että äly ei kykenen erottelemeen hyviä ja pahoja tekoja, ja että ihminen tarvitsee Allahilta lähettilästä, jotta ihminen voisi erottaa oikean ja väärän. Tässä on todella vaikea taas uskoa lähettiläisiin, koska he saattavat valehdella. Olisi myös vaikea tehdä johtopäätöksiä oikeudenmukaisuudesta ja hyvistä sekä pahoista teoista, koska äly ei kykene sellaisia tekemään.

Imam Ali (AS) on määritellyt oikeudenmukaisuuden sanomalla: oikeudenmukaisuus on laittaa asiat paikoilleen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella asialla on omat ominaisuudensa ja looginen asettelunsa, jotka ovat sopusoinnussa keskenään, joita on hyväksyttävissä joko älyllisesti, Islamin säädännön mukaisesti tai sen asian tehtävän mukaisesti. Oikeudenmukaisuus käyttäytymisessä näkyy silloin, kun asiat tehdään tiettyyn tehtävään sopivassa määrin ja juuri syynsä takia eli paikoillaan.

Oikeudenmukaisuus jakautuu kolmeen eri osa-alueeseen:

a) Luomisen oikeudenmukaisuus: Allah luodessaan asioita on antanut niille tehtävänsä, joka sopii asian luonteeseen. Hän ei ole poissulkenut ominaisuuksia, jotka olisivat hyödyksi sille asialle eikä ole antanut lisäpiirteitä, jolloin se luotu ei olisikaan enää sopivaa syylleen. Esimerkiksi Allah ei pysäytä yksilöiden kehitystä, jos yksilöllä olisi tarpeeksi voimaa siihen.

b) Oikeudenmukaisuus Islamin säädännön kannalta: Allah luodessaan asian ja antaessaan niille ominaiset tehtävät, antoi myös säännöt, jotta kaikilla luoduilla asioilla olisi hyvä ja kukoistava elämä maan päällä ja taivaalla. Näiden sääntöjen tarkoitus on olla hyödyksi luoduille eikä ne saa rasitaa heitä. Allah ei kuormita yksilöä liikaa säännöillä, jolloin yksilöiden olisi vaikea noudattaa niitä tai olisi rasittunut, vaan johdonmukaisesti ja sopivasti kaikille tehtäville. Esimerkiksi paastosta Allah sanoi: Teille määrättiin paastominen niin kuin muille aikaisemmille kansoille. Allah oli oikeudenmukainen, Hänen säännöt käyvät kaikkiin ihmisiin eikä kansojen välillä ole paremmuusjärjestystä. Allah on myös sanonut: Se, joka on matkalla tai on sairaana, voi paastota muina päivinä, Allah haluaa, että teille tuee olemaan helppoa ei vaikeata. Allah huolehtii luoduista hellävaraisesti ja rakastavaisesti, Hän ei halua rasittaa palvelijansa kaksinkertaisesti, sairaudella ja paastolla, vaan Allah haluaa tehdä elämästä helpon. Samoin on pyhiinvaelluksen kannalta, josta Allah oikeudenmukaisesti sanoi: vain jotka pystyvät siihen. Allah tietää ihmisen mielivaltaisuudesta johtuvan köyhyyden ja sen, että Mekkaan matkustaminen olisi kallista, Hän antoi köyhille luvan olla menemättä, jos he eivät siihen kykene. Myöskään pitkäaikaissairaat ja vanhukset eivät pysty fyysisten voimien heikkouden takia tekemään pyhiinvaellusta eri osineen, joten Allah antoi luvan niille olla menemättä, mutta jos he pystyvät antamaan rahaa voi joku vahvempi toimia sijaisena. Kuolleidenkin puolesta voidaan tehdä pyhiinvaellus, jos siihen pystytään.

c) Oikeudenmukaisuus ansion antamisessa ja rankaisemisessa: Allah ei kohtele hyväntekijää ja pahantekijää eikä uskovaa ja ateistia tasapuolisesti rangaistessaan, vaan Hän rankaiseen ja palkitsee sen mukaisesti mitä ihminen on itse tehnyt. Allah sanoo: Jokainen on vastuussa omista teoistaan. Sen takia Islamissa ei uskota siihen, että Jeesus olisi kuollut ihmisten syntien anteeksi antamiseksi, sillä näin toiminta ei olisi oikeudenmukaista. Lisäksi Allah ei rankaise ilman, että Hän lähettäisi varottajaa edeltä, koska silloin toiminta olisi epäjohdonmukaista. Tämä asia nähdään myös ihmisen tekemissä laeissa, jolloin sanotaan, ei ole rikosta eikä rangaistusta ilman todistusta eli tekoa ei voida sanoa rikokseksi, ellei rikoksen tekijälle anneta tietoa, että tämä teko on rikos ja jos tämä rikos tehdään, tulee seuraamaan teon mukainen rangaistus.
Resalat
Resalat Islamilainen Yhdyskunta
 
Posts: 99
Joined: Thu Sep 16, 2004 5:19 pm
Location: Helsinki

Return to Luentosarja: Uskon juuret

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron