Johtajuus (Imamaatti) Koraanissa

Tälle palstalle voitte kirjoittaa pidempiä artikkelityyppisiä (shiia)islamia tukevia kirjoituksia.

Johtajuus (Imamaatti) Koraanissa

Postby LionoftheWasteland » Fri Apr 22, 2011 8:00 am

Shiat uskovat että Profeetan (rhhp) jälkeen Imam Ali (rh) on muslimien johtaja. Tämä johtajuus ei ole pelkästään poliittinen vaan myös uskonnollinen. Profeetan (rhhp) kuoleman jälkeen islamin vihollisilla oli helppo mahdollisuus tuhota islam, joten imaamien tehtäväksi jäi islamin sanomana suojeleminen. Imaamius vakiinnutti islamin lait ja käytännöt, joita islamin vastustajat ahkerasti koittivat vääristää.

Huomatkaa kun Jumala käskee meitä esimerkiksi rukoilemaan Koraanissa, Hän vain sanoo rukoilkaa. Hän ei selitä asiaa sen pidemmälle, eikä ilmoita käytännön asioista, riittää että Hän on maininnut asian, sen tarkentaminen jäi Profeetta Muhammadin (rhhp) tehtäväksi!

Koraanissa sanotaan monessa kohtaa kuinka profetius on periytyvää, ja suvussa pysyvää, ja kuinka profeettojen suvuilla on erityinen asema. Arabiankielisessä Koraanissa Karjan suurassa puhutaan Abrahamin (rh) Imaamiudesta (johtajuus) ja tämän Imaamiuden jatkumisesta hänen suvussaan! Suomenkielellä Hämeen-Anttila on kääntänyt sanan Imama sanaksi "esikuva" joten en tuo sitä esiin tässä lyhyessä rajatussa artikkelissani. Muhammadhan (rhhp) on muuten Abrahamin (rh) jälkeläinen Ismaelin (rh) suvusta! Onko sattumaa että Jumala on Karjan suurassa selventänyt meille Abrahamin suvun Imaamiuden, ja sen perinnöllisyyden käsityksen?! Koraanin väittäminen sattumaksi tai tarinaksi sulkisi sinut arvoisa lukija pois Islamin armon ympyrästä. Tässä kuitenkin hyvä esimerkki profeettojen sukujen merkityksestä Koraanissa.

Jumalan Armelijaan Armahtajan Nimeen
"Tämä on meidän todistuksemme, jonka annoimme Abrahamille hänen kansaansa vastaan. Me korotamme, kenet tahdomme. Herrasi on Viisas, Tietävä. Me annoimme hänelle Iisakin ja Jaakobin ja johdatimme heitä kaikkia. Nooan me olimme johdattaneet jo aiemmin, ja hänen jälkeläisistään me johdatimme Daavidin, Salomon, Jobin, Joosefin, Mooseksen ja Aaronin. Näin me palkitsemme hyväntekijät. Me johdatimme Sakariaan, Johanneksen, Jeesuksen ja Elian. Kaikki he olivat hurskaita. Me johdatimme myös Ismaelin, Elisan, Joonan ja Lootin ja suosimme heitä enemmän kuin muita ihmisiä. Me johdatimme myös joitain heidän isistään, jälkeläisistään ja veljistään. Me valitsimme heidät ja johdatimme heidät oikealle tielle. Näin Jumala johdattaa palvelijoistaan, kenet tahtoo, mutta jos he asettaisivat muita jumalia Hänen rinnalleen, kaikki heidän tekonsa menisi hukkaan. Heille me olemme antaneet Kirjan, viisauden ja profetian."
Koraani 6:83-89 / Käännös Hämeen-Anttila

Toisessa kohtaa Koraanissa Allah sanoo:
Jumalan Armelijaan Armahtajan Nimeen
"Me olemme lähettäneet Nooan ja Abrahamin ja antaneet profetian ja Kirjan heidän jälkeläisilleen."
Koraani 57:24 / Käännös Hämeen-Anttila

Muitankin esimerkkejä on, mutta aikamme on rajattu, haluan että luette koko artikkelin! Muistakaamme kuitenkin että kaikki profeettojen jälkeläiset eivät saa profetiutta, eivät edes johdatusta. Tämäkin mainitaan Koraanissa.

Jumalan Armelijaan Armahtajan Nimeen
"Abraham kysyi: -Entä jälkeläiseni-, mutta Jumala sanoi: -pahantekijöihin liittoni ei kuitenkaan yllä-."
Koraani 2:124 / Käännös Hämeen-Anttila

Myös Islamin Profeetta (rhhp) on antanut muslimien ymmärtää hänen Talon väen tärkeän aseman. Onko tästä todisteita Koraanissa? Tottakai Jumala on ikuistanut sen Koraaniin!

Jumalan Armelijaan Armahtajan Nimeen
"Sano: En minä pyydä teiltä muuta palkkaa kuin sukulaisrakkautta."
Koraani 42:23 / Käännös Hämeen-Anttila

Tiedämme kuitenkin että Profeetta Muhammad (rhhp) oli viimeinen profeetta ja hänen jälkeensä ei tule olemaan profeettoja, eli ihmisiä joilla on suora yhteys Jumalaan. Tiedämme kuitenkin, siis sunnit mukaan lukien, että Profeetan (rhhp) jälkeen meillä tulisi olemaan johtajia, ja tästä syntyi Shia - Sunni erimielisyys... Shiat sanovat Imaami on Jumalan asettama, sunnien mielestä ihmiset voivat valita Imaamin itse joukostaan...

Löytyykö Koraanissa jaetta missä meitä käsketään seuraamaan Imaameja? Tottakai löytyy!

Jumalan Armelijaan Armahtajan Nimeen
"Uskovaiset, totelkaa Jumalaa ja totelkaa Profeettaa ja niitä teistä, joilla on valta."
Koraani 4:59 / Käännös Hämeen-Anttila

Jumala käskee meitä Koraanissa tottelemaan niitä joilla on valta (ulil-amr). Huomatkaa että tämä on ainoa kohta Koraanissa kun Jumala ei aseta ehtoja tälle tottelemiselle, kuten Hän esimerkiksi asettaa ehtoja vanhempien tottelemiselle (Koraani 31:15). Jumala käski meitä tottelemaan "niitä joilla on valta" ilman mitään ehtoja! Tämä asettaa nämä ulil-amrit jakeen mukaan täysin vastaavaan auktoriteettiin kuin Jumala, ja Profeetta! Jumala ei voi käskeä meitä tottelemaan ketään syntistä ilman ehtoja, muuten se tarkoittaisi että Jumala on käskenyt/hyväksynyt meitä tekemään syntiä! Eli ulil-amrien tulee olla synnittömiä. Keitä nämä valtaa omaavat henkilöt voisivat olla?

Onko Koraanissa kenties mainittu ketkä nämä synnittömät voisivat olla? Tottakai se on mainittu!

Jumalan Armelijaan Armahtajan Nimeen
"Talon väki! Jumala haluaa puhdistaa teidät saastasta."
Koraani 33:33 / Käännös Hämeen-Anttila

Sunnien omien hadithien mukaan tämä Koraanin jae koski tietenkin itse Profeetta Muhammadia, ja hänen lisäksi Fatimaa, Alia, Hasania, ja Husayinia rauha heille kaikille. (Lähde: Sahih Muslim, Kirja #31, Hadith #5955). Se ei koskenut ketään muuta, se ei voi koskea vaimoja sillä kun vaimo on eronnut miehestään hän ei enää ole tämän sukua. Shiat uskovat sen koskevan myös tiettyjä Imam Husayinin (rh) jälkeläisiä aina Imam Mahdiin saakka, saapukoot hän pian!

Jumalan Armelijaan Armahtajan Nimeen
"Kun me kutsumme jokaista kansaa johtajansa jäljessä..."
Koraani 17:71 / Käännös Hämeen-Anttila

Tässä taas Allah kertoi meille Imaamien seuraamisen tärkeydestä, ja kertoi kuinka tuomiopäivänä me seuraamme johtajaamme kohtaamaan tuomiotamme. Toivottavasti olemme kaikki seuranneet oikeaa johtajaa. Imam Mahdi (shp) on meidän aikamme Imaami (johtaja), piilotettu Imaami. Hän tulee saapumaan takaisin Jeesuksen (rh) kanssa kun Tuomionpäivä koittaa.

Onko Imam Alin (rh) erikoisesta asemasta todisteita Koraanissa? Tottakai on! Kaikki muslimit, sunnit mukaanlukien, tietävät alla olevan jakeen koskevan Imam Alia (rh).

Jumalan Armelijaan Armahtajan Nimeen
"Teidän ystäviänne ovat Jumala, Hänen lähettiläänsä ja ne, jotka uskovat, suorittavat rukouksensa, antavat almuja ja rukoilevat polvistuen."
Koraani 5:55 / Käännös Hämeen-Anttila

Tämä jae paljastettiin Profeetalle (rhhp) kun Ali antoi kerjäläiselle sormuksensa almuna samalla kun hän oli rukouksessaan rukut asennossa eli hän antoi almun rukoillessaan polvistuen!

Perimätiedossa mainitaan tapahtuma Ghadir Khumm, tämä tapahtuma on islamin historian yksi kirjatuimmista tapahtumista, eli Profeetan (rhhp) jäähyväispuhe. Tässä puheessa hän sanoi jättävänsä muslimeille kaksi tärkeää asiaa, ja jos muslimit pitävät näistä kahdesta asiasta kiinni he eivät eksy Jumalan polulta. Nämä asiat olivat Koraani, ja Talon väki! [Sunni lähde: Sahih Muslim, Kirja #31, Hadith #5920] Sitten paljastui alla oleva jae.

Jumalan Armelijaan Armahtajan Nimeen
"Tänään olen tehnyt teidän uskontonne täydelliseksi, saattanut armoni täydelliseksi ja valinnut islamin teidän uskonnoksenne."
Koraani 5:3 / Käännös Hämeen-Anttila

Ennen näitä tapahtumia Profeetta oli nostanut Imam Alin (rh) käden ylös noin 100,000 muslimin edessä ja sanonut: "Hän kenelle minä olen ollut johtaja, Ali on hänen johtaja. Oi Allah, tue heitä jotka tukevat häntä, ja vastusta heitä jotka vastustavat häntä." Sunnit hyväksyvät tämän hadithin mikä on kirjattu ennätysmäisesti aina Ahmad ibn Hanbalin Musnadista al-Tirmidhin Sunaniin. He vain sanovat että Profeetta (rhhp) tarkoitti tässä että Ali on heidän ystävä, ei johtaja! He mieluummin seuraavat Shababoja kuin Talon väkeä (ahl-ul-bayt) vaikka todisteet Koraanista perimätietoon osoittavat toiseen suuntaan.

Sunnit eivät hyväksy käsitystä synnittömyydestä, jotkut jopa eivät hyväksy Profeetta Muhammadin (rhhp) synnittömyyttä! Kuitenkin logiikka osoittaa että Allah ei voi käskeä meitä tottelemaan syntistä! Kuitenkin sunnit asettavat Profeetan (rhhp) kumppanit erittäin korkeaan asemaan ja kohtelevat heitä melkein kuin synnittömiä vaikka tätä logiikkaa vastaan löytyy todella paljon todisteita Koraanista. Tässä kyseisiä jakeita jotka osoittavat että osa Sahaboista olivat tekopyhiä!

Jumalan Armelijaan Armahtajan Nimeen
"Jotkut teitä ympäröivistä beduiineista ovat teeskentelijöitä samoin kuin jotkut Medinan asukkaista. He niskuroivat teeskennellen. Sinä et tunne heitä..."
Koraani 9:101 / Käännös Hämeen-Anttila

Jumalan Armelijaan Armahtajan Nimeen
"Kun teeskentelijät tulevat luoksesi, he sanovat: -Me todistamme, että sinä olet Jumalan lähettiläs.- Kyllä Jumala tietää, että sinä olet Hänen lähettiläänsä, ja Hän todistaa että he valehtelevat. He pitävät valaansa pilkkanaan ja estävät toisiakin kulkemasta Jumalan tiellä. He tekevät pahoin! Näin he tekevät, koska he ensin uskoivat, mutta sitten kielsivät. Heidän sydämensä on nyt sinetöity, eivätkä he voi enää ymmärtää."
Koraani 63:1-3 / Käännös Hämeen-Anttila

Jumalan Armelijaan Armahtajan Nimeen
"Jotkut heistä kuuntelevat sinua, mutta kun he lähtevät luotasi, he kysyvät niiltä, joilla on tieto: -Mistä hän oikein puhui?- Näiden sydämen Jumala on sinetöinyt, ja he seuraavat vain halujaan."
Koraani 47:16 / Käännös Hämeen-Anttila

Jumalan Armelijaan Armahtajan Nimeen
"He puhuvat kielellään sellaista, mitä heidän sydämessään ei ole..."
Koraani 48:11 / Käännös Hämeen-Anttila

Jumalan Armelijaan Armahtajan Nimeen
"Silloin Hän asetti teeskentelyn heidän sydämeensä siihen päivään asti, jolloin he kohtaavat Hänet..."
Koraani 9:77 / Käännös Hämeen-Anttila

Jumalan Armelijaan Armahtajan Nimeen
"Kun teeskentelijöille sanotaan: -tulkaa profeetan luo kuulemaan, mitä Jumala on lähettänyt-, näet heidän vetäytyvän pois. Mutta kuinka ollakaan, kun heidät kohtaa onnettomuus heidän tekojensa tähden, he tulevat luoksesi vannoen Jumalan nimeen: -me halusimme vain tehdä hyvää ja auttaa teitä.-"
Koraani 4:61-62 / Käännös Hämeen-Anttila

Jumalan Armelijaan Armahtajan Nimeen
"Pelon hetkellä näet heidän katsovan sinuun silmät kauhusta pyörien kuin kuoleman kourissa, mutta vaaran mentyä ohi he tulevat luoksenne terävin kielin, saalista himoiten. Nämä eivät ole uskovia, ja Jumala tekee heidän työnsä tyhjäksi. Se on helppoa Jumalalle."
33:19-20 / Käännös Hämeen-Anttila

Luotatko sinä uskontosi kanssa Profeettaan (rhhp), Koraaniin ja Talon väkeen? Vai asetatko luottamuksesi Sahabojen sanoihin?
User avatar
LionoftheWasteland
 
Posts: 0
Joined: Wed Mar 30, 2011 1:29 am

Return to Artikkelit

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron