Islamilainen valtio

Tälle palstalle voitte kirjoittaa pidempiä artikkelityyppisiä (shiia)islamia tukevia kirjoituksia.

Islamilainen valtio

Postby Zahra » Tue Dec 30, 2003 10:42 pm

Assalamu alaykum.

Allaolevaan kirjoitukseen olen kääntänyt suoraan Imam Muhammad Shirazin kirjoituksia islamilaisesta valtiosta ja siitä, millaiset oikeudet ei-muslimeilla olisi ihanteellisessa islamilaisessa valtiossa:

Kirja: If Islam is to be Established in Iraq
Kirjoittaja: Imam Muhammad Shirazi
Kirjan kappale: Vähemmistöt ja poliittiset puolueet


"Islamilainen hallitus elää rinnakkain rauhallisesti vähemmistöjen kanssa. Vähemmistöillä on määräykset ja lait erityisesti heille olivatpa he uskonnollisia vähemmistöjä kuten juutalaiset ja kristityt, tai ei-uskonnolliset vähemmistöt kuten buddhalaiset ja brahmanit jne. Aivan kuten Allahin Lähettiläs (saw) kohteli Mekan pakanoita kun hän (saw) ei pakottanut ketään heistä Islamiin Mekan valloituksen jälkeen.

Mitä tulee tuomiovaltaan, vähemmistöillä on vaihtoehto viitata meihin tai heidän omiin vastaaviin oikeusoppineisiin ja tuomareihin. Jos he viittaavat meihin, langetamme tuomiomme heidän puolestaan tai heitä vastaan joko heidän tai meidän tuomareiden mukaan. [45]

Yleisissä käyttäytymistavoissa kuten liikenteensäännöstely, heidän täytyy seurata maan lakia kuten on jokaisen maan kohdalla maailmassa.

He maksavat Jizyah [46] veron vaihtokauppana suojeluksesta, jonka he saavat Islamilaiselta valtiolta heidän elämälleen, omaisuudelleen ja perheelleen, aivan kuten Muslimit maksavat Khums [47] ja Zakat [48] verot. Sellaisissa sopimuksissa kuten Kheraaj [49] ja Moqasemah [50], ei ole eri kohtelua Muslimien ja ei-Muslimien välillä.

Muut maan lait, joita täytyy kunnioittaa ovat sellaiset kuten: ei sekaantua kiellyttyihin toimiin julkisesti kuten alkoholin kulutus julkisesti, perustaa bordelleja jne. Näiden yksityiskohdat on käsitelty kirjassa al-Fiqh series "Islamic Government" [51].

Ei-Islamilaiset, mutta nationalistiset poliittiset puolueet, jotka pyrkivät kehittämään ja vaurastuttamaan maata, ovat sallittuja toimimaan, ja samoin vähemmistöjen poliittiset puolueet, jotka pyrkivät toimimaan heidän omien erityisten toimialojensa sisällä. Kuitenkaan poliittisten puolueiden, jotka kutsuvat toimintoihin, jotka ovat Islamia vastaan, ei ole sallittua toimia.

Jokaisen poliittisen puolueen on sallittua jatkaa toimintojaan Islamin rajojen sisällä riippumatta mihin kansallisuuteen tai lahkoon se kuuluu. Jokainen etninen ryhmä voi käyttää omaa kieltään kouluissa, sanomalehdissä ja massamediassa.

On tarpeetonta sanoa, että virallinen kansainvälinen Muslimien kieli on arabia, sillä se on Pyhän Koraanin ja pyhän Sunnan kieli. Kuitenkin mitä tahansa kieltä puhuvalla etnisellä ryhmällä on oikeus tuoda radio- ja televisioasema ja sanomalehtitaloja ja julkaista sanomalehtiä ja aikakausilehtiä omilla kielillään."

Viitteet:

[45] Lisätietoja varten katso kirjoittajan (Shirazi) al-Fiqh series, vols. 84-85; "The Judiciary", vol. 140; "The Law", vol. 141; "Jurispudence Fundamentals".

[46] Tämä on vero, jonka maksavat ei-Muslimit Islamilaisen järjestelmän alaisuudessa. Ei-Muslimit eivät maksa Khums eikä Zakat veroja. He eivät ole velvoitettuja osallistumaan asevoimiin puolustamaan Islamilaista valtiota kun taas Muslimit ovat velvoitettuja siihen. Ei-Muslimien henkien, omaisuuden, kunnian jne. puolustus on Islamilaisen valtion vastuulla. Katso M. Shirazi, al-Fiqh series, vol. 108, "Economics"; pp 41-42.

[47] 20% vero, joka lasketaan verottamattomasta, tarpeettomasta (ylimääräisestä) tulosta. Verotettu pääoma ei ole kohteena tulevaisuuden Khums verolle. Yksityiskohdat M. Shirazi, al-Fiqh series, vols. 33, "Khums".

[48] Verotus yhdeksästä asiasta, kun ne menevät tietyn rajan yli. Nämä asiat ovat vehnä, ohja, taatelit, rusinat, kulta, hopea, kamelit, lehmät ja lampaat. Yksityiskohdat M. Shirazi, al-Fiqh series, vols. 29-32, "Zakat".

[49] Tämä on tulo tietyn maatyypin vuokraamisesta. Yksityiskohdat M. Shirazi, al-Fiqh series, vols. 107-108, "Economics".

[50] Tämä on tietynlainen sopimus, jossa voitot jaetaan perustuen alkuperäiseen investointiin tai osakkeiden määrään.

[51] M. Shirazi, al-Fiqh series, vols. 101-102, "The Islamic Government".

Kirja: The Islamic System of Government
Kirjoittaja: Imam Muhammad Shirazi
Kirjan kappale: Vapaudet


"Vapauksia täytyy harjoittaa pisimmässä laajuudessa Islamilaisen kehyksen sisällä.

Poliittiset puolueet, järjestöt, maanviljelys, kauppa, tavaroiden valmistus, matkustaminen, asuminen, ilmaisunvapaus jne. ovat kaikki vapaita laajuudessa, jota ei edes harjoiteta lännessä. [71]

Tämä on siksi, että Islamin periaate on "Ihmiset ovat vastuussa itsestään ja omaisuudestaan."

On olemassa muutamia poikkeuksia kuten toimet, jotka on julistettu laittomiksi Koraanissa ja Profeetan (saw) opetuksissa, samoin kuin säännökset, jotka hallituksen virkamiehet ovat esitelleet, esim. liikennesäännökset.

Saman periaatteen perusteella, samankaltaisessa tilanteessa kuin toisten uskontojen seuraajat (Kirjan Ihmiset), niin sanotut vähemmistöt [72], jotka asuvat Islamilaisessa valtiossa, heillä on vapaus edellyttäen etteivät he häiritse järjestelmän säännöksiä kuten liikennesäännökset eivätkä myöskään harjoita laittomia toimia kuten alkoholin julkinen nauttiminen. Lisäksi "heitä kohdellaan heidän oman kriteriansa mukaan."

Viitteet:

[71] Kirjoittaja (Shirazi) on keskustellut näistä yksityiskohtaisesti joissakin kirjoissaan kuten:
- The New Order for the World of Faith, Freedom, Prosperity and Peace
- al-Fiqh, vols. 101-102: "Islamic Government"
- al-Fiqh, vols. 100: "Rights"
- al-Fiqh, vols. 139: "Law"
- al-Fiqh, vols. 105-106: "Politics"
- al-Fiqh, vols. 107-108, "Economics"
- al-Fiqh, vols. 109-110: "Sociology"

[72] Ei ole olemassa sellaista termiä kuin "vähemmistö" Islamissa sillä se ei tunnista tällaista käsitettä. Islam kunnioittaa ihmiskuntaa niin pitkälle, että se pyrkii katsomaan niihin, jotka eivät usko Islamiin tai edes yksijumalaisuuteen (monoteismi), tasa-arvoisina muihin. Asiakirjassa, jolla Imaami Ali (as) neuvoi määräämäänsä Egyptin hallitsijaa, Malek al-Ashtaria, Imaami Ali (as) lausuu: "...mitä tulee ihmisiin, he ovat joko sinun veljiäsi uskonnossa tai tasa-arvoisia luomakunnassa."

Lähde: http://www.shirazi.org.uk
Zahra
 
Posts: 494
Joined: Sun Oct 19, 2003 8:19 pm
Location: Helsinki

Return to Artikkelit

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron