Tiedosta olemassa olo (on tullut)

Tälle palstalle voitte kirjoittaa pidempiä artikkelityyppisiä (shiia)islamia tukevia kirjoituksia.

Tiedosta olemassa olo (on tullut)

Postby Askari » Mon May 12, 2008 2:22 am

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
Allahumma sallialaa Muhammed wa Aaali Muhammed wa azjel Allah farazjahum
Assalamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh Siskot ja Veljet


Tiedosta olemassa olo (on tullut)

Tieto on valoa joka valaisee ympäristönsä. Joka päivä, joka hetki me tarvitsemme tietoa voidaksemme olla ja elää tavallista elämää, voidaksemme tehdä suunnitelmia, parannuksia ja päätöksiä tulevaisuutta koskien siitä mitä sydämessämme aijomme tulla tekemään. ”Sano: Jokainen toimii tavallaan (sakilatihi)”17:84[Sakilatihi tarkoittaa aikomusta teossa, ja teko on itse aikomus]. Ilman tietoa me emme voi ymmärtää, emmekä saada käsitystä siitä missä olemme, todella, ilman tietoa me emme edes ole. Jokainen asia jonka Allah on tuonut olemassa oloon sisältää vähän tietoa, niin tietokoneen binaarikoodi, niin myös ihmisen DNA, kasvien rakenteet ja mineraalien atomit sisältävät tietoa jota ne tarvitsevat voidakseen olla. Ilman tieto on pimeys ja olemattomuus.


Allah on Valo, Hän on tuonut kaiken olemattomuudesta olemassa oloon. Valo on itsestään näkyvää ja se vailaisee ympäristönsä, mutta valo ei tarvitse valoa näkyäkseen, vaan se on todellinen, ja valon puute ilmenee pimeytenä. Kyllä, se mikä tässä maailmassa on pimeyttä on todellisuudessa valon puutetta. Jokaisessa paikassa on vähän valoa, mutta missään ei ole yhtään pimeyttä. On vain valon puutetta. Allah on Valo, Hän on itsestään näkyvä ja Hän on tuonut kaiken pimeydestä valoon, Hän on ilmeinen ja salattu. Hän on tuonut kaiken pimeydestä näkyviin, mutta silti Hänen olemuksensa sisältöä ei tiedä kukaan paitsi Hän itse. Näin Hän on Näkyvä ja Salattu. Ihminen on aina yrittänyt tutkia elämän mysteeriä sitä selvittämättä, koska elämä itsessään on todellisuus jota ei voi paljastaa rajallisessa todellisuudessa, vaan todellinen elämä on päättymätöntä, Ikuista ja Pyhää. Tälläinen on vain Allah, Valo, Luoja, Ainoa, Ikuinen, Pysyvä, Ilmeinen, Salattu.


Me elämme maailmassa joka on olemassa Luojansa tahdosta ja Hän on antanut jokaiselle luomukselle olemassa olon, tiedon. Hän on tuonut jokaisen olemassa olevan luomuksen pimeydestä valoon. Hän opettaa meitä että ihmisen tulee etsiä aina uutta tietoa ja pohtia niitä merkkejä joilla hän puhuttelee ihmistä, dzinnejä ja enkeleitä, sekä koko luomakuntaa. Hän on Luoja, Hän luo kaiken joka hetki, ja siksi Hän tietää kaikesta kaiken. Hän tietää kaiken, ja Hänen tietonsa on Hänen kaikivaltiutensa. Hänen valtaistuinmensa on Hänen tietonsa, Kaikkitietävyys on Kaikkivaltiautta, Hän tuo pimeydestä valoon, olemattomuudesta olemassa oloon, tietämättömyydestä tiedostavaksi kenet Hän itse haluaa.


”Ei ole muuta Jumalaa kuin Hän, Elävä, Pysyvä. Häntä ei valtaa uni eikä torkahdus, Hänen on kaikki, mitä taivaassa ja maassa on. Kuka voisi Hänen luonansa puhua toisen puolesta ilman Hänen lupaansa? Hän tietää, mitä oli ennen heitä ja mitä tulee heidän jälkeensä, mutta he eivät käsitä mitään Hänen tiedostaan ellei Hän itse tahdo. Hänen valtaistuimensa kattaa taivaan ja maan eikä niiden hallitseminen Häntä väsytä. Hän on Korkea, Mahtava.” 2:255 Ayatul kursi


Allah on opettaa jokaista luomustaan heidän kykyjensä mukaan. Allah sanoo Koraanissa, että Hän opettaa itse niitä joita Hän haluaa, ja tämä koskee koko ihmiskuntaa."Pelätkää Jumalaa. Jumala opettaa teitä ja Hän tietää kaiken"2:282. Jos ihminen suojelee itseänsä pahalta (taqwa), muistelee Allahia (dhikr), pidättäytyy tarkoituksettomasta puheesta ja tekee hyviä tekoja Allahin vuoksi, niin Allah itse opettaa tätä luomusta.


Profeetta Muhammed (SAAS) sanoi: ”Tietoa ei saavuteta laajalla opiskelulla. Paremminkin, se on valo jonka Allah lähettää sydämeen jota Hän haluaa johdattaa” [Al-Majlisi, Bihar al-Anwar, vol. 67, p. 140]


Allah on al-Fattaah, Hän joka avaa. ”Herramme tulee kokoaamaan meidät yhteen lopussa ja avaamaan (ilmoittaa) totuuden meille. Hän on Avaaja, Kaikkitietävä.” 34:26 [Merkitys Käännetty englannin kielestä]


Ihmisen tulee pyytää vilpittömästi Allahia avaamaan uusia tiedon tasoja ja Jumalalisia mysteerejä. Allahin palvelija voi kutsua Herraansa tällä nimellä ”al-Fattaah” pyytääkseen Häneltä Hänen itsensä vuoksi, jotta Häntä tultaisiin palvomaan enemmän Hänen arvoisella tavalla, eli suuremmalla tiedolla ja ymmärryksellä.


Kuinka tietämätön ihminen onkaan?


Tiedon luonteeseen kuuluu, että tieto on todellista, ja tietämättömyys on tiedon puutetta. Me voimme mitata henkilön tiedon määrää, mutta emme voi koskaan mitata tietämättömyyden määrää, koska emme voi mitata sellaista mitä ei ole. Me olemme mittaamattoman tietämättömiä, tästä johtuu, että aina voi etsiä ja tulee etsiä uutta tietoa. Kaikki tieto on Allahilla. Jos meillä on huone jossa on pimeää, on meidän vaikea kulkea siellä, emmekä tiedä mihin asettaisimme jalkamme ettemme törmäisi joka puollelle. Jos huoneeseen laitetaan valot, on liikkuminen helppoa, verrattuna aikaisempaan, koska nyt näemme mitä vastassamme on ja pystymme reagoimaan näihin asioihin niiden vaatimalla tavalla. Tietämättömyys ei ole hyvä asia, niinkuin jotkut tietämättömät ihmiset sanovat. Samalla tavalla kuin liikkuessa pimeästä huoneesta valoisaan huoneeen, kun ihminen saa uutta tietoa, hänen näkökenttänsä laajenee ja näkemys kasvaa. Tällä tavoin, tieto on valoa.


Mitä ei voi kuvitella?


Tiedon luonteeseen kuuluu , että me emme voi kuvitella sellaista mistä meillä ei ole mitään tietoa. Se tarkoittaa, että me emme voi kuvitella sellaista mitä ei ole mahdollista kuvitella. Jos ihminen kuvittelee mitä tahansa, niin hänen ajatuksissaan on jotain tietoa siitä mitä hän nyt kuvittelee. Kuitenkin, se raja jossa hänen tietonsa lakkaa, loppuu myös hänen kykynsä kuvitella asioita. Se on raja pimeyteen joka voidaan rikkoa vain saamalla uutta tietoa, ja tällä tavoin tieto on valoa.Mistä huonot vaihtoehdot johtuvat?


Tiedon luonteeseen kuuluu myös ihmisen vapaus tehdä asioita. Kun lapsi syntyy tähän maailmaan, hän tietää vain sen mitä hän on saanut suoraan Allahilta luomuksena. Hän alkaa harjoittamaan vapauttaan valita, tässä asiassa ihminen tarvitsee tietoa. Mitä enemmän hänellä on tietoa, sitä enemmän hänellä on vapautta valita eri vaihtoehdoista ja samalla tavalla, mitä vähemmän hänellä on tietoa, niin sitä vähemmän hänellä on vapautta valita mitä hän tulee tekemään. Tämä johtuu luomisen logiikasta, joka tarkoittaa, että me emme voi valita sellaista mistä me emme tiedä mitään. Esimerkiksi jos meillä on kaksi hedelmää; omena ja appelsiini. Me sanomme ystävällemme että: ”Ota tuolta hedelmä”. Hän menee ja näkee vain omenan. Tässä tilanteessa hän ei voi valita että hän ottoisi omenan sijasta appelsiinin, vaan hänen tietämättömyytensä estää häntä ottamasta appelsiinia lukuun laskussaan ja päätöksessään. Täten, ainoa vaihtoehto sen lisäksi, että hän ei ota koko hedelmää, on että hän ottaa omenan. Jos hän tietää, että meillä on kaksi hedelmää, niin tässä tapauksessa hän voi valita vapaasti, ottaako hän omenan vai appelsiinin. Tällä tavalla, ihminen joka tietää enemmän tulee vapaammaksi, hänen kenttänsä jossa hän elää suurenee ja hänen elämän toimialue; valintojen valtameri syvenee yli rajojen joita tietämätön ei voi koskaan kohdata. Tällä tavoin myös, tieto on valoa.


Kuka harhailee pimeydessä?


Tiedon luonteeseen kuuluu myös merkityksellisyys. Jos ihminen liikkuu vailla mitään tarkoitusta määrittelemme tälläisen energia ja ajan hukkaamisen hulluudeksi. Tälläinen ihminen haaskaa sitä mitä hänellä on`, eikä tee mitään tarpeellista niillä voima varoilla jotka hänelle on annettu Luojalta. Jos ihminen yksinkertaisesti seuraa esimerkkiä, tai kulttuuria hän voi saada aikaan tuloksia teoillaan, siltikään ymmärtämättä mitä hän tekee. Jos esimerkki poistetaan, jää tekijä vaille ymmärrystä, sekä mallia kuinka toimia. Kun ihminen saa tietoa ja tietää miksi hän tekee mitäkin mitä hän tekee, muuttuu toiminta merkitykselliseksi. Toiminnan todellisuus kohta tekijän. Tälläinen toiminta on järkevää ja päämäärään pyrkivää, ja itse asiassa, mikään teko joka ei pyri johonkin päämäärään on ihmiselle hukkaan heitetty mahdolisuus, mutta Kaikkivaltiaan tekona hyvä, oikeudenmukainen ja päämäärää kohti kulkeva . Kun ihminen ymmärtää lait joilla tämä maailma toimii hän voi käyttää näitä lakeja hyödykseen tuottaakseen hyvää ja menestyäkseen tässä ja tulevassa elämässä, mutta tärkeimpänä; palvoakseen Allahia ymmärryksellä. Vain tiedon avulla ihminen voi saavuttaa tason, ymmärryksen, jossa hänen toimintansa jokainen liike sisältää selkeän syyn ja tarkoituksen sille, että miksi henkilö toimii juuri niinkuin toimii ja miksi se on paras ja hyvä vaihtoehto toimia. Tieto tuo merkityksen toimintaan, ja ilman merkitystä ei ole olemassa oloa, Allah ei luo mitään turhaan, täten, kaikki merkityksellinen toiminta on valossa kulkemista, se on Allahille alistumista ja se on Profeettojen ja Imaamien tie (rauha heille ja heidän perheilleen) ja kaikki merkityksetön toiminta on pimeydessä harhailua, se on uskottomien ja tekopyhien tiet. Allah tahtoo, että Häntä palvotaan niin, että palvoja tietää miksi hän palvoo Allahia.


Tieto on valoa.Perimätietoa (hadith)Profeetta Muhammed (SAAS) on sanonut: ”Tiedon etsiminen on velvollisuus jokaiselle muslimille, miehelle ja naiselle” [Al-Majlisi Bihar al-Anwar, vol. 1. p. 177]

Imaam Alilla (AS) oli tapana sanoa: ”Tietävässä ihmisessä on kolme merkkiä; Tieto, kärsivällyyys ja hiljaisuus.” [Ibid, vol. 2, p. 59]

Uskovaisten komentaja Imaam Ali (rauha hänelle) sanoi Kumaylille: Oi Kumayl! Ne jotka keräävät omaisuutta ovat kuolleita vaikka eläisivät, samalla kuin (suun) salvia (jotka ovat lahjakkaita ja oppineita) säilyy niinkauan kuin maailma on. Heidän kehonsa katoavat mutta heidän kuvauksensa säilyvät sydämissä."

Nahjul-Balagha, saying No.147

Pyhä Profeetta Muhammed (rauha hänelle ja hänen perheelleen) sanoi: "Opettaja ja oppilas jakavat saman palkkion mutta muut ihmiset jäävät siitä osattomiksi."

Bihar-ul-Anwar, vol. 2, p. 25


Pyhä Profeettta (rauha hänelle ja hänen perheelleen) sanoi: "Tiedon hyve on Allahille rakkaampi kuin palvonnan hyve."

Bihar-ul-Anwar, vol. 1, p. 167Imam Baqir (rauha hänelle) sanoi: "Yritä oppia tietoa koska oppiminen itsessään on hyvä teko ja opsikelu itsessään on palvontaa".

Bihar-ul-Anwar, vol. 78, p. 189Profeetta Jeesus, Messias Marian poika (AS) on kuvaillut että jos ihmisellä on tietoa, mutta hän ei ole sen teidon mukaan, niin hän ei olo valossa. Ja jos ihmisellä on öljylamppu, mutta ei tulta siinä, niin hän ei ole lampun opastuksessa.Ya Allah, avarra meitä tiedossa ja tee meistä Sinun vilpittömiä palvojiasi.Allahumma sallialaa Muhammed wa Aaali Muhammed wa azjel Allah farazjahum

Rauha teille.
Askari
 
Posts: 170
Joined: Sun Jun 26, 2005 8:33 pm

Return to Artikkelit

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron