Mikä on Adhanin alkuperä?

Tälle palstalle voitte kirjoittaa pidempiä artikkelityyppisiä (shiia)islamia tukevia kirjoituksia.

Mikä on adhanin alkuperä?

Postby Zahra » Mon Feb 09, 2004 11:59 am

Assalamu alaykum.

MIKÄ ON ADHANIN ALKUPERÄ?

SUNNIMIELIPIDE:

Sunneilla on lähinnä kaksi eriävää mielipidettä siitä, miten adhan ilmoitettiin: 1.) adhan on paljastettu unessa 2.) adhan on Jumalallinen ilmoitus.

Ensimmäinen vaihtoehto, joka on yleisesti hyväksytty:

Joidenkin sunnilähteiden mukaan Umar oli ensimmäinen, joka ehdotti adhania, kun ihmiset kiistelivät pitäisikö rukoukseen kutsua torvella vai kellolla. Toisten mukaan eräs Profeetan (saw) seuralainen, Abdullah ibn Zayd, näki unen, jossa hän kuuli adhanin. Hän kertoi tästä Profeetalle (saw) ja hän hyväksyi sen. Toisessa hadithissa myös Umar kertoi nähneensä samanlaisen unen 20 päivää ennen Abdullah ibn Zaidia, mutta oli hävennyt kertoa sitä Profeetalle (saw) ennenkuin Abdullah ibn Zayd oli kertonut oman kokemuksensa.

Lähteet mm.:
Sahih Bukhari 1:577, Sahih Bukhari 1:578, Sahih Bukhari 1:580
Sunan Abu Dawud 2:498, Sunan Abu Dawud 2:507

Ylläolevat hadith-viitteet antaisivat ymmärtää, että Profeetta Muhammad (saw) olisi ollut ahdistunut siitä, ettei tiennyt kuinka kutsuisi muslimit rukoukseen, joten hänen piti kysyä neuvoa kumppaneiltaan. Osa haditheista antaa ymmärtää, että Umar oli ensimmäinen, joka ehdotti adhania, mutta samaan aikaan toiset hadithit kertovat kuinka Abdullah ibn Zayd näki saman unen, jonka Umar oli nähnyt 20 päivää aikaisemmin. Hadithit ovat ristiriitaisia, mutta ovat samaa mieltä siitä, ettei adhan ollut Profeetan (saw) idea. Shia Ithna Asharit eivät pidä näitä haditheja autenttisina.

Toinen vaihtoehto:

Kirjassaan, joka on otsikoitu Al-Mabsut, Sarkhasi sanoo:

Abu Hafs Muhammad Ibn Ali kielsi, että adhanin alkuperä on uni. Hän sanoi, "Sinä olet hyökkäämässä kohti yhtä uskonnon selvintä merkkiä sanomalla, että se on todistettu unella. Ei ikinä! Sen sijaan, kun Profeetta (saw) vietiin Masjid Al-Aqsaan ja häntä ympäröivät muut Profeetat (as), enkeli kuulutti adhanin ja iqamahin ja Profeetta (saw) rukoili heidän kanssaan. On sanottu, että Gabriel (as) laskeutui adhanin kanssa."

Lähde: Al-Mabsut, Sarkhasi, Vol. 1, p. 128.

Kirjassa Umda Al-Qari fi Sharh Sahih Al-Bukhari, on raportoitu, että Zamakhshari on viitannut joidenkin sanoneen, että adhan ilmestyi Jumalallisella Ilmestyksellä, eikä unella.

Lähde: Umda Al-Qari fi Sharh Sahih Al-Bukhari, Vol. 1, p. 107.

Kuinka adhan voisi olla ihmisen keksimä? Allah määräsi rukousten ja wudhun suoritustavan ja Profeetta Muhammad (saw) opetti ne meille. Eikö myös koko ilmestys tullut Profeetalle (saw)? Kuinka adhan voisi ilmestyä Abdullah ibn Zaydille tai Umar ibn Al-Khattabille unen kautta?

SHIIAMIELIPIDE:

Enkeli Gibrael (as) paljasti adhanin Profeetta Muhammadille (saw) taivasmatkan (Al-Miraj) aikana ja sen jälkeen Bilal (ra) asetettiin ensimmäiseksi rukoukseenkutsujaksi, kuten Enkeli Gibrael (as) oli käskenyt tehdä.

Imam Baqir (as) sanoi: "Kun Allahin Lähettiläs (saw) astui taivaisiin ja saavutti Al-Bayt Al-Ma'murin, tuli rukousaika. Joten (Arkkienkeli) Gabriel julisti adhanin ja iqamahin. Profeetta (saw) seisoi enkeleiden edessä ja Profeetat (as) olivat jonossa hänen takanaan.

Shiia-lähde: Al-Furu' min Al-Kafi, Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, Vol. 3, Bab bada'a Al-Adhan wa Al-Iqamah wa fazlaha wa thawabahuma, p. 302, Hadith 1 & 2.

"... Imam Sadiq (as) sanoi, että ne ihmiset, jotka sanovat, että Profeetta Muhammad (saw) otti Adhanin Abdullah ibn Saydilta ovat kirottuja ja hän sanoi, että ilmestys tulee sinun Profeetallesi (saw), mutta sinä väität, että hän otti adhanin Abdullah ibn Zaydilta."

Shiia-lähde: Wasa'l al-Shia, vol 4, p. 612, First chapter of Adhan and Iqama chapters, hadeeth 3

Ylläolevat tietolähteet otettu mm. kirjasta Shiism in Sunnism by Ayatollah Sayyid Muhammad Reza Mudarrise Yazdi

Todisteita sen puolesta, että adhan ilmestyi Profeetta Muhammadille (saw) taivasmatkan (Al-Miraj) aikana löytyy myös sunni-lähteistä:

Sofyan bin al-Layl kertoo al-Hassan bin Alille (as), että adhanin alkuperä on Abdullah bin Zaydin uni. Al-Hassan, kaikkein tietävin heistä, puhdas Ahlul Baytin jäsen, korjaa häntä ja sanoo, että adhanin alkuperä on paljon suurempi kuin tämä: Enkeli Gabriel lausui adhanin taivaissa ja opetti sen Profeetalle.

Tämä on raportoitu sunni-lähteissä, mm.:
Mustadrak al-Hakim, vol 3, #396/4798
Imam Jalaludin al-Suyuti, vol 5, Sourat al-Isra'
Fathou al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, by Imam ibn Hajr al-A'askalani, vol 2, Book of the Adhan
Kanz al-U'ummal, by al-Muttaqui al-Hindi, vol 6, #397
Kanz al-U'ummal, by al-Muttaqui al-Hindi, vol 8, #23138

Allah sanoo Pyhässä Koraanissa:
"Ellei Jumala olisi antanut sinulle armoaan ja suosiotaan, olisivat jotkut heistä melkein onnistuneet johdattamaan sinut harhaan, mutta nyt he eivät voi johdattaa harhaan muita kuin itseään eivätkä he voi vahingoittaa sinua lainkaan. Jumala on lähettänyt sinulle Kirjan ja viisauden ja opettanut sinulle, mitä sinä et tiennyt. Jumala on antanut sinulle suuren suosion." (Koraani 4:113)

Jumala johdatti Profeetta Muhammadia (saw), joten ei ole mahdollista, että hän olisi kääntynyt näin tärkeässä asiassa seuralaistensa puoleen Allahin sijaan.

Pyydän Allahin anteeksiantoa mahdollisista virheistä lähdeviitteissä tai asiatiedossa.

Wa salam.
Zahra
 
Posts: 494
Joined: Sun Oct 19, 2003 8:19 pm
Location: Helsinki

Return to Artikkelit

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron