Miksi alkoholi on kiellettyä?

Tälle palstalle voitte kirjoittaa pidempiä artikkelityyppisiä (shiia)islamia tukevia kirjoituksia.

Miksi alkoholi on kiellettyä?

Postby Zahra » Mon Jun 21, 2004 2:30 pm

Jumalan, Armeliaan Armahtajan nimeen.

Jumalan rauha ja siunaukset Profeetalle ja hänen perheelleen.

He kysyvät sinulta, onko viini ja uhkapeli sallittua. Sano: "Molempiin sisältyy suuri synti, vaikkakin niistä on joitakin etuja ihmisille; kuitenkin on synti suurempi kuin hyöty." ( Pyhä Koraani 2:219 )

Sellaiset teot kuten päihteiden ottaminen, tai pikaisen ja helpon rikkauden etsiminen uhkapelin kautta, vievät meidät pois todellisuudesta ja sumentavat meidän aistimme ymmärtää ja erottaa asiat toisistaan. Ihmisen syy olemassaololle on tarttua todellisuuteen. Kaikki päihdyttävät aineet on Pyhä Profeetta (saw) ja Ahlulbaytin Imaamit (as) määritelleet.

Mawlavi Muhammad Ali, sunni-oppinut, sanoo Koraanin käännöksessään:

"He, jotka ajattelevat ettei keskusteltava jae sisällä kieltoa, ovat epäonnistuneet ymmärtämään Koraanin kielen. Kun asian haitta on mainittu suuremmaksi kuin sen hyöty, se on riittävä viittaus sen kiellosta, koska kukaan järkevä ihminen ei ottaisi suuntaa, joka varmasti tuo hänelle paljon suuremman menetyksen kuin hyödyn."

Jopa tämän jakeen ilmestyksen jälkeen jotkut Pyhän Profeetan (saw) seuralaisista joivat muita kuin viinirypäleistä valmistettuja viinejä ja tulivat rukoilemaan salat-rukousta moskeijaan (masjid), minkä vuoksi jae 4:43 ja jakeet 5:90-91 ilmestyivät kieltämään päihteet ja uhkapelin.

Pyhä Profeetta (saw) sanoi:

"Allahin kirous alkoholille, sen valmistajille, ja hänelle joka avustaa häntä, lähetille, kuormaajalle, jakelijalle, myyjälle, ostajalle, kuluttajalle ja kaikille jotka käyttävät sen myynnin tuloja ja voittoja."

Alkoholi on ummul khaba-ith, kaikkien paheiden äiti. Päihtynyt henkilö lakkaa olemasta ihminen, tulee eläimelliseksi (raa'aksi) ja menettää kyvyn erotella hyvän ja pahan, oikean ja väärän välillä.

Lähde: Jakeen selitys Pooya/M.A. Ali (englanninkielinen Koraanin selitys) (käännetty lyhentäen)

Mawlavi Muhammad Ali kysyi tulkinnassaan loogisesti, kuka järkevä ihminen valitsee kahdesta vaihtoehdosta sen huonomman, josta on ihmiselle enemmän haittaa kuin hyötyä. Myös jakeessa 5:90 käsketään välttää alkoholia ja uhkapelejä, jotta menestyisimme, mistä myös voi kysyä saman kysymyksen, että kuka jättää valitsematta menestyksen. Viimeistään jakeen 5:91 loppuosa "Ettekö jo lopeta?" on selkeä viittaus kieltoon.

Koraanin jakeen 2:219 selityksen yhteydessä oli mainittu myös seuraavat jakeet:

"Uskovaiset, älkää tulko juopuneena rukoukseen, vaan vasta sitten kun tiedätte, mitä sanotte, älkääkä tulko likaisina - paitsi jos olette matkalla - ennen kuin olette peseytyneet..." ( Pyhä Koraani 4:43 )

"Uskovaiset! Viini, maisir-peli, uhrikivet ja arpanuolet ovat vastenmielisiä ja Saatanan tekoja. Välttäkää siis niitä, jotta menestyisitte. Saatana haluaa kylvää teidän keskellenne vihaa ja epäsopua viinillä ja maisir-pelillä ja estää teitä muistamasta Jumalaa ja rukoilemasta. Ettekö jo lopeta?" ( Pyhä Koraani 5:90-91 )

Molemmat yllämainitut suurat ovat medinalaisia. Islamin säännölliset ja pakolliset rukoukset oli määrätty jo Mekan aikana, kuten allaolevista jakeista ilmenee:

"Siksi kestä kärsivällisesti mitä he puhuvat, ja ylistä Herraasi kiittämällä Häntä ennen auringonnousua ja ennen sen laskua, ja yön hetkinä ylistä Häntä samoin kuin päivän tunteina, jotta tulisit hyvälle mielelle." ( Pyhä Koraani 20:130 )

"Ja suorittakaa rukouksenne päivän alkaessa ja sen päättyessä sekä yön ensi hetkinä. Totisesti, hyvät teot poistavat pahat. Tämä on kehoituksena niille, jotka muistavat." ( Pyhä Koraani 11:114 )

"Mutta heidän jälkeensä tuli sellaisia, jotka laiminlöivät rukouksensa ja seurasivat himojaan. Siksi he saavatkin palkan luopumuksestaan." ( Pyhä Koraani 19:59 )

Nämä jakeet eivät ole ristiriidassa keskenään. Kuten jae 4:43 sanoo, juoppo ei saa tulla rukoukseen. Toisaalta pakolliset päivittäiset rukoukset oli jo määrätty ja niiden laiminlyöminen on suuri synti.

Jakeissa 5:90-91 kerrotaan siitä, miten Saatana estää viinillä ihmisiä muistamasta Jumalaa, rukoilemasta ja menestymästä. Kysymys ei ole pelkästään siitä, muistaako ihminen juopuessaan, että on rukousaika vai ei, tai sitä että rukous on pakollinen tai mitä sanoa sen aikana. Ihminen ei voi rukoilla pakollisia rituaalirukouksia niin kauan kuin hän on alkoholin vaikutuksenalaisena ja näin juoppo menettää väistämättä osan päivittäisistä rukouksista, jotka ovat pakollisia.

Joka kerta kun kuulemme Adhanin, siinä lausutaan: "Kiiruhda rukoukseen... kiiruhda menestykseen... kiiruhda parhaaseen tekoon*". (* Jälkimmäisen lauseen adhanissa lukevat ainoastaan shiiamuslimit)

Toki Allah kuulee myös ns. väärät rukoukset, mutta näillä ei voi korvata rituaalirukouksia. Jumala näkee myös kuka on vilpitön rukouksissaan ja kuka tottelee Häntä. Esimerkiksi jos juoppo rukoilee Jumalalta apua hädässään ja Jumala vastaa siihen, silloin juopon menestys riippuu siitä, miten hyvin hän ottaa vastaan Jumalan johdatuksen. Kun Jumala käskee juoppoa luopumaan alkoholista menestyäkseen (jae 5:90), mutta tämä ei tee sitä, silloin juoppo voi syyttää vain itseään siitä, ettei totellut.

"...Totisesti, Jumala ei muuta ihmisten kohtaloa, elleivät he itse muuta sitä, mitä heidän sydämissään on..." ( Pyhä Koraani 13:11 )

"Kaikki hyvä, mikä osaksesi tulee (ihminen), tulee Jumalalta, ja kaikki paha, mikä sinua kohtaa, johtuu sinusta itsestäsi..." ( Pyhä Koraani 4:79 )
Zahra
 
Posts: 494
Joined: Sun Oct 19, 2003 8:19 pm
Location: Helsinki

Return to Artikkelit

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron